WELKE GROTE VERANDERINGEN GAAN ER DE KOMENDE JAREN OP HET GEBIED VAN UPS ONDERHOUD PLAATSVINDEN?

De komende jaren zal er ook op het gebied van UPS onderhoud een verschuiving plaats gaan vinden van het klassieke onderhoudsmodel,wat nog steeds een goed uptime garandeert, naar Smart Predictive Maintenance. Tijdens de IT-Infra 2019 hebben wij hierover een lezing  gegeven. Waarbij uiteen is gezet wat Battery Monitoring, IOT, Big Data & Kodak daar mee te maken hebben. En ook de wijze waarop data ons straks laat zien wanneer een inspanning nodig is. Ook is het faciliteren vanuit de operator kant van datacenter & netwerk inzichtelijk gemaakt. Wilt u ook up to date blijven en hier meer over weten? Neem gerust contact met ons.  

Neem contact met ons op en ontvang meteen een vrijblijvend advies