Privacy Statement Eurotronic BV

Uw gegevens

Eurotronic BV heeft voor de diensten die zij levert gegevens van u nodig. Eurotronic BV gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor zover zij die nodig heeft voor de uitvoering van haar diensten, waartoe ook behoort het verstrekken van informatie omtrent de ontwikkelingen in de dienstverlening van Eurotronic BV.

Doel

Het uitgangspunt is dat Eurotronic BV deze gegevens niet aan derden verstrekt. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn wanneer Eurotronic BV op grond van de wet verplicht is gegevens te verstrekken, wanneer het voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is, voor het opvragen en toetsen van kredietwaardigheid of wanneer Eurotronic BV derden dient in te schakelen om betaling van openstaande facturen te verkrijgen. De gegevens die Eurotronic BV over u bewaart, zijn de door u aangeleverde gegevens, de gegevens die Eurotronic BV van de hiervoor genoemde derden over u ontvangt en de registratie van het gebruik van de diensten van Eurotronic BV.

Bewaren van gegevens

Voor de uitvoering van de dienstverlening bewaart Eurotronic BV de factuur met specificatie en met de onderliggende dossierregistratie tot zeven jaar na het jaar waarin de factuur verzonden is. Na afloop van het zevende jaar na facturering vernietigt Eurotronic BV de factuur met specificatie en de onderliggende dossierregistratie. Het feit dat Eurotronic BV deze gegevens bewaart, wordt aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover dat op grond van de wet vereist is.

Verwijderen van gegevens

U kunt bij Eurotronic BV opvragen welke gegevens over u geregistreerd zijn. U kunt dit doen door een email te sturen naar info@eurotronic.nl. Uiteraard kunt u deze gegevens indien die onjuist zijn, laten aanpassen. U kunt deze gegevens laten verwijderen indien er geen sprake is van een noodzaak tot het voortduren van de bewaring van deze gegevens.